Belangrijke informatie ivm overgang naar zomer/winteruur. 


De overgang naar zomer/wintertijd heeft ook invloed op uw GASPRA installatie. Deze informatie is bedoeld om het fenomeen uit te leggen en een oplossing aan te bieden. Meer algemeen is deze informatie van toepassing als uw computer van tijdzone veranderd wordt.

Dit kan tot gevolg hebben dat uw GASPRA installatie niet meer start. 

Als gevolg van de wijziging in het uur of tijdzone kan u altijd een foutbericht krijgen dat uw versie van GASPRA moet geüpgraded worden. De oplossing staat hier.

Wie loopt risico's - Geschiedenis - Welke risico's - Diagnose - Oplossing - Meer info

Terug naar startpagina FAQ


Wie loopt nu een risico ?

Kort gezegd zijn het de computers met Windows NT/2000/XP waarop een versie van de GASPRA programma's draait van voor mei 2003.  

Hoe ken ik de datum van mijn GASPRA programma's. In elk programma staat een menu "Venster" of "Window" rechts van de menubalk. In dit menu staat een item "Omtrent" of "About" die u de nodig info bezorgt.

Geschiedenis

Mogelijk herinnerd u zich de problemen met de registratie van PC's bij GASPRA als gevolg van het wijzigen van de tijdzone in Windows. Na de overgang in maart naar de zomertijd werd de oorzaak van dit verlies van registratie gevonden: Windows past de datum/tijd van bestanden aan in functie van uw tijdzone !!

 Eenmaal de oorzaak gevonden werd al in april van 2003 definitieve aanpassingen in GASPRA uitgevoerd. Installaties die intussen uitgevoerd werden of geüpgraded werden zijn van het probleem verlost.

Wat zijn de risico's?

Indien u getroffen wordt door dit probleem dan zal GASPRA een "Add Station Form" tonen bij de eerst start van uw computer na zondag morgen. Op dat ogenblik vult u best de oude naam van de PC (KASSA1, BAR, RECEPTIE... etc) in en het serienummer. De namen van de PC's en de serienummer staan op het "License sheet/blad" dat eerder dit jaar toegezonden werd. Hiermee bent u weer beschermd tot de volgende overgang naar zomer/wintertijd.

Diagnose

We hebben een programma ontwikkeld dat een diagnose van uw installatie uitvoert. Dit programma kan je hier downloaden. Er wordt eerst gezocht naar uw GASPRA directory, is deze niet gevonden of niet juist aangegeven dan kan u met het knopje naast het directory veld de juiste directory aangeven waarna de test opnieuw uitgevoerd wordt. Het resultaat kan eventueel naar GASPRA doorgezonden worden.

Oplossing

Er is slechts één adequate oplossing: voor een upgrade van uw programma's uit. Indien u dat zelf niet kan/wil doen neemt u best contact op met uw GASPRA verdeler.

Indien de melding van "Your program needs updating" u stoort dan kan dat volgt hier de instructie om de melding te verwijderen. Open de globale in (via onderhoud->syteem->setup). Onderaan staat een sectie [Versions] met daarin de lijnen hotel.exe=, resto.exe= etc. Wis nu de lijnen van de sectie [Versions] en de fout komt niet terug.

Meer info

Meer informatie ivm het zomeruur staat op de website van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

 


Copyright © 2006 Gaspra-Helicon bvba. Alle rechten voorbehouden.
Laatste aanpassing gedaan op 04/03/2008 06:26