Welke versies van GASPRA zijn er ?


Sinds het ontstaan van de software GASPRA zijn er heel wat evoluties en versies geweest. Op deze bladzijde wordt een overzicht gegeven van de verschillende "generaties" van de GASPRA software. 

De productie versie van GASPRA vandaag is versie 2.2.

versie 1.x - versie 2.x - versie 3.x  - soorten POS licenties

Terug naar startpagina FAQ


GASPRA Versie 1.x

Versie 1.x van GASPRA is het echte ontstaan van het pakket. Op Hemelvaart 1993 zal versie 1.0 van het POS programma het levenslicht in de zaak "La Croisette" in West-Outer. Deze installatie was een netwerk versie voor 4 stations en een hele reeks printers. Het hardwareplatform was 486SX 25Mhz met 4Mb RAM (hoofd PC + server). Het softwareplatform was Windows 3.1 met Workgroup extentions. Deze eerste versie van GASPRA was uiteraard al een volledige Windows programma. Later werd aan de familie nog een hotel en beperkt ledenbeheer pakket gekoppeld. De reeks liep tot aan versie 1.7 en was intussen Y2K en euro compatibel gemaakt. Tot op vandaag (apr 2004) zijn er nog installatie van versie 1.x in gebruik.

Kenmerken

Compiler  Borland Turbo Pascal for Windows 1.0
Database  Paradox 3.5
GUI  SDI (elke module zijn icoon en scherm) 
POS Eerst met horeca toetsenbord, later ook touchscreen
Hotel Grafische interface

Het POS programma werkt eerst met horeca toetsenborden (168 en 128 toetsen) en er werd later een support voor touchscreen toegevoegd.

Het hotelprogramma werkt met reservaties voor volle dagen en was er geen support voor groepsreservaties.

Het ledenbeheerpakket was maatwerk en helemaal niet te veralgemenen.


GASPRA Versie 2.x

Door de evolutie van de hardware, de introductie van Windows 95 en een nieuwe compiler werd in de loop van 1996 een aanvang genomen met een nieuwe generatie van de GASPRA software. De beperkingen van de hotel reservatie noopten tot het grondig herschrijven van de hotelsoftware. Hieruit volgde dan een aangepaste POS software. Later werd het geheel afgewerkt met een pakket voor ledenbeheer. De drie pakketten gebruiken een gemeenschappelijke kern en konden zo makkelijk naast elkaar onderhouden worden.

Kenmerken

Compiler  Borland Delphi 1.02
Database  BDE 2.50 (BDE 5.01 voor 2.5)
GUI  MDI (full screen programma met kleine schermpjes in) 
POS  Touchscreen interface (horeca toetsenbord optie)
Hotel  Reservatie engine tot op de seconde, groepsreservatie
Ledenbeheer  Volledig ledenbeheer met toegangscontrole, DOM80, zonnebanken

Specifieke versies

Versie 2.0 Nieuwe hotel software, POS omgezet naar MDI interface 
Versie 2.1 Volledig operationele versie, courant in gebruik
Versie 2.2 Alle oude TPW code werd verwijderd
Versie 2.5 Overgang naar 32-bit onder Delphi 7. 

GASPRA Versie 3.x

Dit is de toekomstvisie voor het software pakket GASPRA. Door de hele evolutie is er wat sleet op het databasemodel gekomen. Ook moeten enkele design beslissingen uit 1993 aangepast worden aan de moderne tijd. 

Voor versie 3.0 zijn dit de doelstellingen


Soorten POS licenties

Nr Functie Eco Basis Full
1 Tickets in BEF en EURO Y Y Y
2 Onbeperkt aantal categorieën en producten Y Y Y
3 Onbeperkt aantal kelners Y Y Y
4 Onbeperkt aantal open tafels Y Y Y
5 Onbeperkt aantal schermen touchscreen Y Y Y
6 Onbeperkt aantal munt omrekeningen Y Y Y
7 Fiscale goedkeuring mogelijk Y Y Y
8 Splitsen van tafels, tafeltransfer Y Y Y
9 Netwerkondersteuning   Y Y
10 Onbeperkt aantal tarieven, Happy hour   Y Y
11 Gewone Tafelmonitor Y Y Y
12 Grafische tafelmonitor   Optie Optie
13 Y-rapporten   Y Y
14 Take Out (traiteurs code)   Y Y
15 Klantenbeheer + typebrieven   Optie Y
16 Facturatie   Optie Y
17 Mailings   Optie Y
18 Koppeling GASPRA Orderman O O O
19 Koppeling GASPRA Hotelbeheer   O O
20 Koppeling GASPRA Ledenbeheer   O O
21 Koppeling GASPRA F&B   O O
22 Koppeling boekhouding   Optie Optie
23 Transfer data over modem of diskette Y Y Y
24 Stand-alone operaties (Master/Slave)   Y Y
25 Stockbeheer (1 leverancier per product)   Optie Y
26 Samengestelde artikelen en kostprijsberekening   Optie Y
27 Controleband op scherm Y Y Y
28 Prikklokfuncties   Optie Y
29 Berekening commissie   Optie Y
30 Timingmonitor   Optie Y
31 Hotelreservaties   O O
32 Uitgebreide rapportering   Optie Y
33 Analytische splitsing producten   Y Y
34 Toegangscontrole met barcodes   Optie Y

 

O = is mogelijk indien bedoelde “doel”-module beschikbaar

Y = is inbegrepen in de versie


Copyright © 2004 Gaspra-Helicon bvba. Alle rechten voorbehouden.
Laatste aanpassing gedaan op 06/12/2007 07:09