Installeren NetBEUI onder XP


Waarom - Instructies - Meer info

Terug naar startpagina FAQ


Waarom NetBEUI ?

Bij bestaande installatie van GASPRA bestaat de kans op gemengde versies van OS. Het is perfect mogelijk Win95, Win98, Win Me, Win NT4, Win 2000 en Win XP te mengen. In ieder geval moet ervoor gezorgd worden dat de basis print- en file sharing mogelijk blijven. Hiervoor worden netwerkprotocollen zoals NetBEUI en TCP/IP ingezet. 

Algemeen is het beter voor TCP/IP te kiezen, maar met oudere machines wil dat niet altijd lukken en is men gedwongen terug naar NetBEUI te grijpen. Probleem is dat in Windows XP het NetBEUI protocol niet meer standaard švoorzien is. 

Als enkel het NetBEUI protocol op een PC geïnstalleerd is kan niet op internet gegaan worden.


Hoe NetBEUI installeren ?

Op de Windows CD of op een pre-installed HDD staan de nodige files in de directory \valueadd\msft\net\netbeui. Hieronder de netbeui.txt (NL versie) die de procedure beschrijft.

NetBEUI (NBF) is een niet-routeerbaar protocol dat voor kleine netwerken geschikt is.
Dit protocol wordt niet langer door Microsoft Windows ondersteund.
Als u door ondersteuningsmedewerkers wordt gevraagd om NetBEUI als tijdelijke 
maatregel te installeren, dan kunt u het beste de onderstaande aanwijzingen opvolgen.

Instructies voor de installatie van NetBEUI op Windows XP en Windows 2002.

* kopieer het bestand Nbf.sys naar de map %HOOFDMAP%\SYSTEM32\DRIVERS\
* kopieer het bestand Netnbf.inf naar de map %HOOFDMAP%\INF\
* open het dialoogvenster met eigenschappen van het netwerk, klik op de knop

Installeren en voeg NetBEUI als protocol toe.

Installeer een versie van NetBEUI in dezelfde taal als de Windows installatie.


Meer info nodig ?

 


Copyright © 2004 Gaspra-Helicon bvba. Alle rechten voorbehouden.
Laatste aanpassing gedaan op 06/12/2007 07:09